CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Dział graczy cooperative: Cooperative Flashpoint Online Gaming
http://www.cfog.pl/

Moderator: Inkwizytor

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 04 sierpnia 2011, 15:45

Operacja Phalanger - Rozkaz Przygotowawczy nr 01-20110812-A

Sytuacja

Trwa wojna w Europie.

Wsparcie udzielone Paktowi Północnoatlantyckiemu przez Czarnoruś niemal natychmiast
spotyka się z wielopłaszczyznową reakcją rosyjską. Oddziały Specnazu przy wsparciu
Marynarki Wojennej opanowują niewielką wysepkę Utes, położoną u wybrzeży Czarnorusi.
Oddziały inżynieryjne przystępują do budowy lotniska, po ukończeniu którego Rosja zyska
doskonały punkt strategiczny do przeprowadzania ataków powietrznych nad terytorium
Czarnorusi.

Realizując zobowiązania sojusznicze względem NATO, Stany Zjednoczone wysyłają w
pobliże Utes oddział uderzeniowy piechoty morskiej w postaci Grupy Bojowej Hevelius.

Cel operacji

Celem strategicznym Operacji Phalanger jest przejęcie kontroli nad wyspą Utes oraz
zlokalizowanym w jej centralnym obszarze lotniskiem (na mapie obszar oznaczony
jako OSCAR) . W dalszej perspektywie lotnisko zostanie wykorzystane przez Siły
Sprzymierzonych do zapewnienia NATO kontroli przestrzeni powietrznej nad obszarem
Czarnorusi.

Zadanie

Zadaniem Grupy Bojowej Hevelius jest opanowanie lotniska z wykorzystaniem lądujących na
brzegu sił desantowych.

Realizacja zadania

Operacja podzielona jest na następujące fazy:

Faza I - dokonanie desantu morskiego niewielkiego oddziału piechoty morskiej na
wybranym pasie wybrzeża Utes i utworzenie przyczółka

Faza II - dokonanie desantu morskiego pozostałych sił piechoty morskiej, w tym
pododdziałów zmotoryzowanych i zmechanizowanych na opanowanym odcinku linii
brzegowej

Faza III - reorganizacja, przegrupowanie i urzutowanie sił desantowych do realizacji celu
głównego

Faza IV - przeprowadzenie ataku na lotnisko z wykorzystaniem dostępnych pododdziałów
piechoty, piechoty zmotoryzowanej i piechoty zmechanizowanej

Faza V - opanowanie i utrzymanie lotniska do czasu przybycia drogą powietrzną transportu
sił lądowych, które przejmą obszar i zluzują siły piechoty morskiej wchodzące w skład Grupy
Bojowej Hevelius
Ze względów taktycznych dla powodzenia operacji kluczowe jest utrzymanie zdobytego na
plaży przyczółka przez cały czas jej trwania.

Siły własne

Okręty Grupy Bojowej Hevelius rzucą kotwicę na południowy-zachód od wyspy Utes w
odległości umożliwiającej dokonanie desantu morskiego. Wybór miejsca desantu należy do
Dowódcy Operacji.

Aktualne możliwości logistyczne pozwalają na przeprowadzenie skutecznej
operacji desantowej dla maksymalnie dziesięciu pododdziałów zmotoryzowanych
/ zmechanizowanych / wsparcia logistyczno-medycznego, plus adekwatnej liczby
pododdziałów piechoty.

Szczegółowy stan i struktura grup desantowych do ustalenia w toku przygotowań przez
dowódcę operacji.

Ze względu na przewidywaną obecność licznych ręcznych wyrzutni typu ziemia-powietrze
po stronie wroga, brak możliwości wykorzystania sił powietrznych do czasu opanowania
lotniska.

Wsparcie

1. Oddziały zmechanizowane piechoty morskiej oczekujące na sygnał do desantu na
okrętach transportowych.
2. Bateria ośmiu dział okrętowych kalibru 105 mm będzie w stanie zapewnić wsparcie
artyleryjskie przez cały czas trwania operacji.

Nieprzyjaciel

Według informacji wywiadowczych nieprzyjaciel dysponuje obecnie na wyspie UTES siłami
zbliżonymi liczebnością i wyposażeniem oddziałom piechoty morskiej wchodzącym w skład
Grupy Bojowej Hevelius.

Na całym obszarze wyspy rozmieszczone są nieregularnie stacjonarne posterunki i punkty
umocnione. Po głównych drogach kursują patrole zmotoryzowane.

W punktach oznaczonych na mapie jako Kilo i Lima znajdują się garnizony, w których
skoncentrowane są główne mobilne siły przeciwnika. Spodziewamy się, że po rozpoczęciu
inwazji oddziały te zareagują jak QRF i do walki z nimi dojść może bez względu na wybrane
miejsce desantu naszych żołnierzy.

Na całej długości linii brzegowej budowane są aktualnie nieregularne umocnienia w
postaci worków z piaskiem i niewielkich bunkrów - prawdopodobnie jako zabezpieczenie
na wypadek inwazji. Wróg nie dysponuje obecnie siłami umożliwiającymi mu obsadzenie
wszystkich gotowych umocnień - ale w których z nich będą przebywać obrońcy w momencie
rozpoczęcia Operacji Phalanger nie sposób przewidzieć. Ze względu na niedobory w
zasobach ludzkich, nieprzyjaciel dokonuje bowiem rotacyjnych zmian w służbie na
poszczególnych odcinkach.

Z obserwacji naszych zwiadowców wynika, że obecnie jedynie zatoki oznaczone na mapie
jako Mike i November, jako stanowiące potencjalnie największe zagrożenie i ze względu na
ich niewielką odległość od lotniska doczekały się jak dotąd pełnej i stałej obsady stanowisk
obronnych.

Nieprzyjaciel nie posiada na wyspie artylerii dalekiego zasięgu, a także żadnych sił
powietrznych, ani morskich.

Dalsze informacje wywiadowcze dostępne na żądanie.

Styczność i rozgraniczenie

Do ustalenia we własnym zakresie przez dowódcę operacji na całym obszarze działania.

ROE

Według informacji wywiadu, ze względu na niewielką powierzchnię wyspy oraz trwające
działania wojenne, nieliczni mieszkańcy zostali deportowani przez siły rosyjskie.

Logistyka

Podstawowe informacje dotyczące transportu i operacji desantowej:

1. Oddziały piechoty rozpoczynają operację na pokładach łodzi desantowych. Wysadzenie
piechoty na brzeg odbywa się poprzez moduł HC, wskazanie waypointa jako punktu desantu
oraz wybranie komendy GET OUT.

2. Pojazdy i grupy pojazdów mogą zostać przetransportowane na brzeg po utworzeniu
przyczółka. W tym celu Dowódca Polowy musi fizycznie stanąć w miejscu, w którym ma
nastąpić desant danego pododdziału i powiadomić o gotowości Dowódcę Sztabowego, który
za pomocą komendy radiowej wyda rozkaz transportu wybranej jednostki. Desantowane
pojazdy pojawią się w miejscu przebywania Dowódcy Polowego w momencie wydawania
rozkazu w ciągu 5 minut.

Pozostałe szczegóły logistyczne do opracowania przez dowódcę operacji we własnym
zakresie.

Komunikacja

Do opracowania we własnym zakresie przez dowódcę operacji.

http://grapecom.nazwa.pl/cfog/ftp/phala ... er_map.jpg

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 13 sierpnia 2011, 16:14

AAR - OPERACJA PHALANGER 12082011

SYTUACJA

Trwa wojna w Europie.

Wsparcie udzielone Paktowi Północnoatlantyckiemu przez Czarnoruś niemal natychmiast
spotyka się z wielopłaszczyznową reakcją rosyjską. Oddziały Specnazu przy wsparciu
Marynarki Wojennej opanowują niewielką wysepkę Utes, położoną u wybrzeży Czarnorusi.
Oddziały inżynieryjne przystępują do budowy lotniska, po ukończeniu którego Rosja zyska
doskonały punkt strategiczny do przeprowadzania ataków powietrznych nad terytorium
Czarnorusi.

Realizując zobowiązania sojusznicze względem NATO, Stany Zjednoczone wysyłają w
pobliże Utes oddział uderzeniowy piechoty morskiej w postaci Grupy Bojowej Hevelius.

Warning Order

ZADANIE

Opanowanie lotniska na wyspie (mapa - OSCAR).

SIŁY WŁASNE


Plutony piechoty:

ALPHA - 24 os.
BRAVO - 24 os.
CHARLIE - 24 os.
DELTA - 24 os.
ECHO - 24 os.

Drużyny piechoty zmotoryzowanej:

FOXTROT - 10 os. (Mk19,TOW)
GOLF - 10 os. (Mk19,TOW)

Drużyny piechoty zmechanizowanej:

HOTEL - 9 os. (LAV25)
INDIA - 9 os. (LAV25)

Plutony piechoty odwodowej:

SIERRA - 24 os.
TANGO - 24 os.

Sekcje wsparcia logistycznego:

YANKEE - 4 os. (AMMO, FUEL, REPAIR, MED)
ZULU - 4 os. (AMMO, FUEL, REPAIR, MED)

Drużyna sił pozoracyjnych desant:

XRAY - 16 os. (RHIB)

ZAMIAR DZIAŁANIA

Fazy operacji:

FAZA1 - ORZEŁ1 [T - T+40] - Misje ogniowe, rozpoznanie

T - Ostrzał artyleryjski punktów KILO, LIMA, PAPA
T+5 - Ostrzał artyleryjski punktów NOVEMBER, MIKE
T+15 - Ostrzał artyleryjski punktów KILO, LIMA, PAPA
T+20 - Ostrzał artyleryjski punktów NOVEMBER, MIKE
T+20 - Rozpoznanie lotnicze punktu WERNER

FAZA2 - ORZEŁ2 [T+40 - T+70] - Desant

Obrazek

Obrazek

Obrazek

T+30 - Pozoracja desantu w punkcie NOVEMBER
T+35 - Ostrzał referencyjnych punktów celowania W1, W2, W3, W4, w5
T+40 - Desant w punkcie WERNER
T+60 - Zabezpieczenie perymetru i wezwanie pozostałych pododdziałów

FAZA3 - ORZEŁ3 - Atak na OSCAR

Obrazek

- ALPHA kierując ogniem artyleryjskim niszczy umocnienia w MIKE
- Ostrzał referencyjnych punktów celowania O1, O2, O3, O4, O5
- Przerzut sił do pozycji wyjściowych do ataku
- Pozoracja ataku ze wschodu, atak głównych sił z południa
- Zabezpieczenie perymetru wokół OSCAR

FAZA4 - ORZEŁ4 - Likwidacja sił przeciwnika w Kamenyy

Obrazek

- Zajęcie pozycji wyjściowych do ataku
- Ostrzał referencyjnych punktów celowania K1, K2, K3, K4, K5
- Pozoracja ataku z kierunku SW, atak głównych sił z SE, plutony BRAVO, CHARLIE jako wsparcie
- Zabezpieczenie perymetrów
- Wysłanie patroli po wyspie

FAZA5 - ORZEŁ5 - Odbój

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA OPERACJI

12082011 0340hrs

PROGNOZA POGODY

Słonecznie, wiatr zachodni, widoczność do 3km.

Odprawa całości 12082011 2100hrs


PRZEBIEG OPERACJI

Ostrzał moździerzowy niszczy kolejno bazy KILO, LIMA, PAPA oraz plaże NOVEMBER, MIKE. Ostrzał jest cyklicznie powtarzany co 5-10 minut przez 40 minut. Niszczone są punkty charakterystyczne na obszarze całej wyspy.
Przerzut sił desantowych na pozycje wyjściowe 048049. X-RAY dokonuje pozoracji desantu na plażę NOVEMBER, poprzedzony silnym ostrzałem moździerzowym. Po 5 minutach ostrzał referencyjnych punktów celowania W1-W5, desant piechoty na plaży.

Z powodów technicznych DELTA nie dociera na plażę WERNER, pozostałe plutony(nie licząc ALPHA) zalegają na plaży. Nieprzyjaciel dokonuje ostrzału niszcząc jedną salwą pluton CHARLIE. Decyzja o włączeniu do akcji UAV oraz utworzenie silnego wału ogniowego z moździerzy za pozycjami W1-W5.
Pluton DELTA desantuje się w zatoce na północ od miejscowości Strelka w 044015. Pluton ECHO zostaje zniszczony przez ogień moździerzowy nieprzyjaciela, straty na poziomie (25-30)% w pozostałych plutonach.
Rozwinięte ALPHA, BRAVO, DELTA zabezpieczają perymetr i ubezpieczają desant pozostałych jednostek. UAV na bieżąco wykrywa zgrupowania przeciwnika, które zostają zniszczone. Potwierdzenie likwidacji stanowiska moździerzowego przeciwnika.
ALPHA wzywa misje ogniowe w celu niszczenia sił znajdujących się w MIKE. Przerzut sił na pozycje wyjściowe do fazy ORZEŁ3, ALPHA zabezpiecza desant sekcji wsparcia logistycznego w MIKE.

Ostrzał O1-O5, pozoracja ataku ze wschodu na OSCAR, siły główne nacierają od południa. ALPHA kieruje ogniem artyleryjskim na zauważone jednostki nieprzyjaciela.

Zajęcie pozycji wyjściowych do ataku na Kamenyy, rozpoznanie lotnicze wykazuje, że siły przeciwnika zostały zniszczone w 95%. ALPHA zabezpiecza i usuwa pojazdy z płyty lotniska. Pozostałe siły, pod osłoną ogniową BRAVO i TANGO, atakują od południowego wschodu zajmując i zabezpieczając miejscowość.
Wysłanie patroli po wyspie w celu poszukiwań niedobitków. HIENA(HQ) ląduje samolotem i naocznie sprawdza efekty operacji.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

STAN OSOBOWY PO OPERACJI

Stan podany w procentach, straty głównie w wyniku ognia moździerzowego przeciwnika. Nieokreślona liczba strat marszowych z powodu technikaliów.

ALPHA - 58%
BRAVO - 60%
CHARLIE - 0%
DELTA - 50%
ECHO - 0%

FOXTROT - 56%
GOLF - 63%

HOTEL - 100%
INDIA - 82%

SIERRA - 100%
TANGO - 100%

YANKEE - 100%
ZULU - 99%

XRAY - 100%

ufoman, dowódca grupy bojowej HEVELIUS

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 20 sierpnia 2011, 21:42

AAR 19082011 - Double Agent

ZADANIE

Porwanie lub zlikwidowanie (jeśli agentem jest AI) podwójnego agenta, który stacjonuje w miejscowości Timurkalay.

Zadania dodatkowe:
1. Zniszczyć iracki posterunek drogowy.
2. Sabotaż sieci telefonicznej.

PODODDZIAŁ

ALPHA

1. ufoman (dow.)
2. Shelton (MED)

BRAVO

1. Szymanowski
2. Dawidson
3. Shoter
4. Springman

CHARLIE

1. Stan
2. Makos
3. Sjerra
4. Modry

SOKÓŁ

1. Mikkrish (pilot)

ZAMIAR DZIAŁANIA

Plan opierał się o przeniknięcie w okolice miejscowości Timurkalay(przy pomocy przewodnika), rozpoznanie dokładnego miejsca pobytu agenta, przechwycenie go i ewakuację do pozycji startowej.

PRZEBIEG OPERACJI

Całość desantuje się ze śmigłowca w Hazar Bagh (119026). BRAVO nawiązuje kontakt z przewodnikiem i zabezpiecza perymetr, CHARLIE sprawdza magazyn w którym znajduje 4 pojazdy oraz dodatkowe uzbrojenie. Konsultacja z przewodnikiem, który ma poprowadzić kolumnę omijając irackie posterunki. Kolumna wyrusza w kolejności: przewodnik, BRAVO, ALPHA, CHARLIE. Przewodnik skręca w drogę która była wcześniej opisywana jako trasa prowadząca do zasadzki, decyzja o zawróceniu kolumny i ukryciu pojazdów w 102026. W trakcie przemarszu zostaje wykryty przeciwnik na zachodzie zmierzający w naszym kierunku. Drużyna zakłada zasadzkę, podpuszczając patrol na odległość bojową i go likwiduje. Wkrótce CHARLIE wykrywa poszukiwanego agenta na zachodzie. Decyzja o oddaniu strzałów ostrzegawczych i przechwyceniu obiektu. Cel pada na ziemię, ale wkrótce rozpoczyna ucieczkę na północny zachód. CHARLIE rusza w pościg, BRAVO flankuje w celu przecięcia mu drogi. Cel zostaje raniony w nogi, BRAVO go zabezpiecza(098041), CHARLIE zostaje na osłonie, ALPHA udziela mu pierwszej pomocy. Całość powraca do pojazdów i wraca do bazy. Po przesłuchaniu, dotyczącego zadań pobocznych, obiekt zostaje odtransportowany śmigłowcem.

Dowództwo przydziela śmigłowiec(SOKÓŁ) do dyspozycji, do wykonania zadań dodatkowych. Całość zostaje przerzucona w 099040 skąd przystępuje do realizacji zadania, zniszczenia irackiego posterunku znajdującego się w Naran Darre pass. Sekcje BRAVO, CHARLIE potwierdzają obecność posterunku w 091043. BRAVO zakłada ładunki w 088042 w celu zniszczenia linii telefonicznych oraz zajmuje pozycję strzelecką w 086042. Po wywołaniu BRAVO wysadza ładunki i otwiera ogień, rozwinięte sekcje ALPHA, CHARLIE przystępują do likwidacji uzbrojonych celów(potwierdzone 9 kontaktów). BRAVO potwierdza zniszczenie słupów linii telefonicznej i powraca do pozostałych sekcji. ALPHA zauważa patrol przeciwnika na dalekim dystansie (086039), całość skokami udaje się do LZ(101040), skąd jest ewakuowana przez śmigłowiec.

ufoman, dowódca

Obrazek

------------------------------------------------------------

Zachęcam do obejrzenia skrótu z powyżej opisanej rozgrywki:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XlrLeGQ-KMA[/youtube]

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 23 sierpnia 2011, 22:14

Rozkaz Bojowy 26/08/2011

Obrazek

SYTUACJA

Koniec drugiego tygodnia II wojny w Zatoce Perskiej. 3 dywizja piechoty amerykańskiej osiąga zachodnie tereny 50km od miasta Kubaysah. 15 Regiment piechoty "Dragon" otrzymał zadanie przejęcia okolicznej infrastruktury naftowej w celu zapobieżenia niszczenia rurociągów i podpaleń ropy, które doprowadziłyby do katastrofy ekologicznej oraz wahań cen ropy na światowych rynkach. Kompanie BRAVO i HOTEL zostały wyznaczone do zajęcia wioski Shapur, która powstała przy rafinerii.

ZADANIE

Pozoracja ataku z kierunku północnego.

Pluton ALPHA zajmuje pozycję wyjściową w kwadracie 999022. Wykorzystując pojazdy zmotoryzowane oraz ciężkie uzbrojenie wykonać ostrzelanie północnej rubieży wioski Shapur, angażując jak największe siły przeciwnika. Po 5 minutach od ataku nadać przez radio(kanał Juliet) komunikat o wykonaniu pozoracji. Sił sojusznicze teren walki osiągną w ciągu 10-15 minut.
Na podstawie analizy topograficznej można stwierdzić, że doskonale nadaje się do tego wzgórze w kwadracie 010023, które stanowi dobrą osłonę przed ogniem przeciwnika oraz dogodny punkt obserwacyjny, z szerokim przedpolem umożliwiającym likwidację ewentualnego kontruderzenia przeciwnika. Gdy przeciwnik na dobre zostanie związany walką z siłami głównymi, ALPHA dołącza do natarcia w celu zajęcia zabudowań w kwadracie 016016.

SIŁY WŁASNE

5 sekcji ciężkiej piechoty zmotoryzowanej.

WSPARCIE

Ewakuacja medyczna śmigłowcem na kanale ALPHA.

NIEPRZYJACIEL

Regularna armia iracka o niskim morale, słabym wyposażeniu oraz wyszkoleniu. Jest szansa, że po głównym uderzeniu cała obrona się załamie i Irakijczycy zaczną się poddawać.
Szacunkowo przeciwnik w sile maksymalnie kompanii piechoty, do tego pojedyncze wozy opancerzone/pancerne. Należy się spodziewać patroli na dystansie kilkuset metrów od głównych linii obrony, w celu wczesnego wykrycia naszych sił i przygotowania obrony. Po zabezpieczeniu terenu można się spodziewać kontruderzenia z kierunku wschodniego lub północnego.

STYCZNOŚĆ I ROZGRANICZENIE

W natarciu siły sojusznicze w sile 2 kompanii na południe od równoleżnika 014.

ROE

Nie stwierdzono obecności cywilów w rejonie zabudowań oraz rafinerii.
Unikać zniszczeń wśród infrastruktury rafinerii.

Unikać kontaktu z nieprzyjacielem aż do zajęcia dogodnej pozycji do ataku. Pozorację przeprowadzić należy ostrzeliwując seriami patrole oraz umocnienia na perymetrze. W przypadku braku możliwości odparcia ewentualnego kontrataku należy się wycofać w kierunku NW.
Zachować szczególną ostrożność jeżeli dojdzie do sytuacji poddawania się żołnierzy strony przeciwnej.

LOGISTYKA

Do dyspozycji 5 pojazdów, 2xHMMV(M2), 2xHMMV(Mk19), 1xHMMV(TOW) w których znajduje się dodatkowa amunicja, broń oraz wyposażenie łącznościowe.
Drużyny wsparcia logistycznego(YANKEE, ZULU) podążają za siłami głównymi na południu.
Ewakuacja medyczna śmigłowcem dostępna przez cały okres operacji.

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA OPERACJI

3 Kwi 2003 - 1540hrs czasu lokalnego

PROGNOZA POGODY

Temperatura w granicach 26 stopni, słonecznie, wiatr słaby zachodni.

KOMUNIKACJA

ALPHA - wasza nazwa kodowa
Kanał ALPHA - ewakuacja medyczna śmigłowcem.
Kanał JULIET - hasło do natarcia sił głównych.
Komunikacja wewnątrz plutonu do rozwiązania we własnym zakresie.

ZAŁĄCZNIK

Mapa:

Obrazek

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 29 sierpnia 2011, 14:51

AAR 2608011 - Oil

ZADANIE

1. Dokonać ataku pozoracyjnego na siły przeciwnika stacjonujące w Shapur i związać walką możliwie największą liczbę oddziałów nepla w celu odciągnięcia jego uwagi od natarcia głównego na kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.
2. Zająć północne rubieże Shapur ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w punkcie Shapur-3

ODDZIAŁ

Wilk 1
1. Shelton
2. Shoter
Hummer M2

Wilk 2
1. Mikkrish
2. kloony
Hummer Mk19

Wilk 3
1. Szymanowski
2. Sjerra
3. Wadziu
Hummer M2

Wilk 4
1. ErTo
2. Kojee
3. ufoman
4. Stan
Hummer Mk19

ZAMIAR DZIAŁANIA

- Faza 0 - Zielona
Reorganizacja pododdziałów i utworzenie kolumny pojazdów na kierunku wschodnim.

- Faza I - Żółta
Zajęcie pozycji wyjściowych do rozpoznania sił przeciwnika; pododdziały w punktach: Wzgórze Edsona (Wilk 1), Monte Cassino (Wilk 4), Hamburger Hill (Wilk 3) oraz Niecka (Wilk 2).

- Faza II - Pomarańczowa
Obserwacja, rozpoznanie i oszacowanie sił przeciwnika obecnych w północnych obszarach Shapur. Objęcie wyznaczonych dozorów blokadą ogniową.

- Faza III - Czerwona
Atak zaczepny wiążący siły przeciwnika i odciągający jego uwagę z kierunków południowego i wschodniego.

- Faza IV - Niebieska
Przesunięcie pododdziałów na nowe pozycje z rozpoznaniem bojowym i przejęciem kontroli nad północną częścią Shapur; pododdziały w punktach: Wzgórza Golan (Wilk 1, Wilk 2), Shapur 3 (Wilk3), Niecka (Wilk 4)

Dozory ogniowe dla poszczególnych sekcji wyznaczone podczas odprawy.

Casualty Collection Point w punkcie startowym.

PRZEBIEG OPERACJI

Faza 0 oraz Faza I przebiegły w większości zgodnie z planem, dzięki wcześniejszemu zorientowaniu się pododdziałów w charakterystycznych punktach terenu podczas szkolenia.
Wyjątek stanowił Wilk 2, który nie dotarł na wyznaczoną pozycję w wyznaczonym czasie. Pozostałe pododdziały zajęły pozycje obserwacyjne i przystąpiły do Fazy II, rozpoznając w północnych obszarach Shapur kilka drużyn piechoty oraz nieprzyjacielski czołg.
Pojawienie się Wilka 2 w polu widzenia wrogich jednostek spowodowało konieczność nagłego skrócenia Fazy II i alarmowego przystąpienia do Fazy III.
Cała siła żywa nepla na przedpolu została zlikwidowana w pierwszych minutach po rozpoczęciu ataku. Współpraca pomiędzy pododdziałami w zakresie bieżącego ustalania zmieniającej się pozycji wrogiego czołgu również pozwoliła na jego szybką likwidację, dzięki czemu główny impet reakcji nieprzyjaciela został błyskawicznie załamany.
Pododdziały Wilk 4 oraz Wilk 1 przystąpiły do dalszego ostrzeliwania pojawiających się nieregularnie niedobitków. Wilk 3 nie uzyskał w tej fazie kontaktu bojowego.

Atak sił głównych na linii zachód - wschód poskutkował stworzeniem zagrożenia dla sekcji Wilk 2, zajmującej pozycję odwodową w punkcie Niecka. Wilk 2 wycofał się na pozycję Wilka 1.

Zajęcie centralnej części Shapur przez siły główne umożliwiło przystąpienie oddziału do Fazy IV.

Wilk 1 zajął pozycję na Wzgórzach Golan, Wilk 2 i Wilk 3 dokonały rajdu bojowego na pozycję Shapur 3, jednakże nagły kontratak nieprzyjaciela w tym punkcie zmusił obie sekcje do zorganizowanego odwrotu na wcześniejsze pozycje. Wilk 4 ostrzelał pozycje Shapur 3, a następnie dołączył do Wilka 1 na Wzgórzach Golan.

Sekcje Wilk 2 i Wilk 3 po reorganizacji ponowiły szturm na Shapur 3, który tym razem zakończył się sukcesem. Po wyeliminowaniu pozostałych niedobitków w Shapur 3 przy wydatnym współudziale Wilka 4 zapewniającego wsparcie dystansowe, obszar północnego Shapur został opanowany i ostatecznie zablokowany.

Strat własnych zero, jeden lekko ranny.

Zadanie zostało zrealizowane.

Shelton, CO

Obrazek

---------------------------------------------------------

Nagranie z pozycji Wilk4:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KBRdBaD9vBs[/youtube]

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 15 września 2011, 14:31

Rozkaz Bojowy 16/09/2011

Obrazek

SYTUACJA

Początki sierpniowej ofensywy w stronę Trypolisu - Libia. Po wielu miesiącach walk w dalszym ciągu nie można było stwierdzić, która strona aktualnie przeważa. Pomimo stałych nalotów NATO, powstańcy nie są w stanie przebić się przez pozycje obronne wojsk wiernych Kadafiemu. W celu zwiększenia skuteczności operacji lotniczych, poszczególne kraje sojuszu wysyłają jednostki specjalne w teren działań.

ZADANIE

Rozpoznanie i neutralizacja stanowiska wyrzutni SCUD

35km na południe od miasta Mizdah najprawdopodobniej znajduje się stanowisko pocisków balistycznych SCUD. Waszym zadaniem jest przeczesać teren, zidentyfikować stanowisko, oświetlić i wezwać wsparcie lotnicze.
Misję rozpoczynacie około 1km na południe od rejonu działań, na miejscu dokonacie reorganizacji oraz uzupełnicie wyposażenie.

SIŁY WŁASNE

2 drużyny sił specjalnych z wyposażeniem do działań nocnych oraz ładunkami wybuchowymi.

WSPARCIE

Wsparcie lotnicze w celu realizacji zadania głównego.

NIEPRZYJACIEL

Na miejscu możecie się spodziewać przeciwnika w sile do kilku plutonów, jako bezpośrednie zabezpieczenie stanowiska. Do tego pojazdy zmotoryzowane, patrolujące rejon działań.

STYCZNOŚĆ I ROZGRANICZENIE

Brak innych sojuszniczych jednostek w rejonie działań.

ROE

Brak obecności ludności cywilnej.
Działania prowadzić skrycie, wykorzystując panujące ciemności(mała aktywność księżyca).
Unikać kontaktu ogniowego na czas całej operacji.
W przypadku wykrycia zerwać kontakt i spróbować naświetlić cel z innego kierunku.
W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających naświetlenie celu, podjąć próbę wysadzenia stanowiska.

LOGISTYKA

W miejscu startu skrzynka amunicyjna.

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA OPERACJI

14 Sie 2011 - 2325hrs czasu lokalnego

PROGNOZA POGODY

Temperatura w granicach 17 stopni, mała aktywności księżyca(widoczność do kilkunastu metrów), bezwietrznie.

KOMUNIKACJA

DELTA - wasza nazwa kodowa
Kanał FOXTROT - wezwanie wsparcia lotniczego(nalot na cel).
Łączność taktyczna do ustalenia we własnym zakresie.

ZAŁĄCZNIK

Mapa:

Obrazek

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 17 września 2011, 15:14

AAR 16092011 LIBIA

ZADANIE

1. Rozpoznanie miejsca stacjonowania wyrzutni rakiet operacyjno-taktycznych SCUD.
2. Naświetlenie laserowe wyrzutni i wezwanie nalotu.

ODDZIAŁ

Delta 1 (sekcja dowódcza)

- Sadhu (dow. całości)
- Shelton - medyk
- Silvan - wysunięty kontroler ruchu powietrznego

Delta 2 (sekcja rozpoznawcza)

- Kojee (dow. sekcji)
- shoter
- modry
- Pit - wysunięty kontroler ruchu powietrznego

Delta 3 (sekcja szturmowa)

- ufoman (dow. sekcji)
- Jaskier
- Ice
- Jay

ZAMIAR DZIAŁANIA

Podział oddziału na dwa niezależne zespoły przeszukujące. Skryte przeszukanie z kierunku południowego na północny terenu o powierzchni ok. 2 km kw. Zlokalizowanie wyrzutni SCUD, naświetlenie jej laserowo i wezwanie nalotu precyzyjnego.
W przypadku niepowodzenia nalotu lub innych problemów, podjęcie próby samodzielnego zniszczenia celu za pomocą ładunków wybuchowych.

Punkt odwrotu (RV) wyznaczony w puncie startowym (012998).

PRZEBIEG OPERACJI

Rejon działania został podzielony na dwa sektory (zachodni i wschodni), których przeszukaniem zajęły się dwa niezależne zespoły. Sektor zachodni przeszukiwały sekcja Delta 1 i Delta 3, sektor wschodni sekcja Delta 2.
Sektor zachodni był mocno nasycony wrogą piechotą i przeszukujące go jednostki często zmuszone były unikać patroli. Wykorzystując panujące ciemności Delta 1 i Delta 3 dotarły do 001009, gdzie rozdzieliły się. Delta 1 udała się w kierunku północnym, Delta 3 dostała za zadanie przeprowadzenie zwiadu stacji benzynowej znajdującej się w centralnej części rejonu działań.
W tym czasie Delta 2 napotykając niewielką aktywność wroga przekroczyła drogę i zaczęła przeszukiwanie wschodniej części swojego sektora.

Delta 1 napotkała intensywny ruch pojazdów wroga podczas przekraczania drogi. Po szybkim oddaleniu się od drogi w kierunku północnym, Delta 1 zajęła pozycję obserwacyjną w punkcie 006018 skąd dostrzegła wyrzutnię SCUD. Wysunięty kontroler ruchu powietrznego (szer. Silvan) namierzył cel i wezwał nalot. Pierwsze podejście samolotu do celu okazało się nieskuteczne, dopiero za drugim podejściem cel został zniszczony. Nalot był w 100% skuteczny a eksplozja oprócz głównego celu uszkodziła pobliskie instalacje sanitarne wroga (namioty koszarowe).

Po nalocie sekcja Delta 2 dostała rozkaz wycofania się do punktu RV. Delta 3 zabezpieczała wycofywanie się Delty 1. Pomimo wzmożonej aktywności wrogich patroli, udało się niezauważenie dotrzeć do RV. O godz 0115 cały oddział był gotowy do ewakuacji.

Strat własnych - brak.
Zadanie wykonane zgodnie z ROE.

Sadhu, dowódca polowy operacji Libia 16092011

Materiały dodatkowe dot. wyrzutni SCUD: http://pl.wikipedia.org/wiki/R-17

Obrazek

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 18 września 2011, 14:10

Relacja z operacji "Libia":

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=M_EzodxWKoU[/youtube]

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 29 września 2011, 16:37

Rozkaz Bojowy 30/09/2011

Obrazek

SYTUACJA

Rok 2004, pomimo sprzeciwów Federacji Rosyjskiej dochodzi do przyłączenia kolejnych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tracąc wpływy w regionie Rosjanie dokonują skutecznej interwencji zbrojnej w krajach nadbałtyckich. Najbliżej położeni członkowie NATO ruszają na pomoc zaatakowanym.
Ze względu na bliskie położenie ze wschodnimi granicami Rosji, USA decyduje się na uderzenie od strony Morza Beringa.

ZADANIE

Rozpoznanie i zniszczenie stanowisk radarowych.

Na wschodnim wybrzeżu Kamczatki znajduje się gęsta sieć stanowisk plot. Sprzęt ten stanowi zagrożenie dla niżej lecących jednostek powietrznych. Nie mając dokładnego rozpoznania, nie jesteśmy w stanie ich namierzyć i zniszczyć.
W tym celu zostaniecie zrzuceni ze względnie bezpiecznej wysokości za linie wroga. Waszym zadaniem jest odszukanie stanowisk znajdujących się między miejscowościami Khelm(123954) oraz Nizhnoye(128927) oraz nadanie ich namiarów artylerii okrętowej. Kluczowym jest potwierdzenie zniszczenia radarów, co utworzy korytarz powietrzny dla naszych samolotów.

Po wykonaniu zadania wycofać się do 111956.

SIŁY WŁASNE

3 sekcje sił specjalnych z wyposażeniem do skoków HALO, działań nocnych oraz ładunkami wybuchowymi.

WSPARCIE

Wsparcie artyleryjskie przez okres operacji.

NIEPRZYJACIEL

Przeciwnik nie dysponuje technologią umożliwiającą mu zniszczenie samolotu transportowego na takiej wysokości. Jednakże będzie w stanie go wykryć. Oznacza to, że na miejscu należy się spodziewać wzmożonej aktywności przeciwnika.
Brak danych dotyczących jego liczebności, morale i wyposażenia.

STYCZNOŚĆ I ROZGRANICZENIE

Brak innych sojuszniczych jednostek w rejonie działań.

ROE

Otwarta walka z przeciwnikiem nie ma szans powodzenia. Należy skrycie dokonać rekonesansu rejonu, namierzyć cel i wezwać artylerię. W przypadku wykrycia należy się wycofać i podjąć próbę z innego kierunku.
W przypadku braku wsparcia artyleryjskiego wykorzystać ładunki wybuchowe.
Zakaz kierowania ogniem artyleryjskim na cele cywilne.

LOGISTYKA

Brak.

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA OPERACJI

6 Kwi 2004 - 0015hrs czasu lokalnego

PROGNOZA POGODY

Temperatura w granicach 14 stopni, pochmurno z możliwością opadów.

KOMUNIKACJA

ALPHA - wasza nazwa kodowa
MAVERICK - nazwa kodowa HQ

ZAŁĄCZNIK

Mapa:

Obrazek

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 09 października 2011, 14:20

Piątkowy radar:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vrqKs_3neKw[/youtube]

Zachęcam do oglądania.

Awatar użytkownika
ufoman
Posty: 1184
Rejestracja: 11 grudnia 2006, 19:48
ID Steam:
ID gracza: 40452
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: CFOG - Cooperative Flashpoint Online Gaming

Post autor: ufoman » 11 października 2011, 13:05

Operacja RealTac#8

Data: 14/10/2011
Godzina: 21:15
Addony: podstawka
Serwer: CFOG
TeamSpeak: CFOG
Zgłoszenia: tutaj

Obrazek

Zgłoszenia najpóźniej do 13102011, 2359hrs
Rozgrywka odbędzie się przy minimum 5 osobach na stronę.

WO rozesłane zostaną do dowódców 13102011, OPORD 14102011.

ODPOWIEDZ

Wróć do „[CFOG]”